Prodej sazenic očkovaných lanýžem burgundským    (T.aestivum uncinatum) 

Od předních evropských dodavatelů pro Vás vybíráme nejkvalitnější sazenice stromků očkovaných lanýžem burgundským. Jedná se o jedno až dvouleté sazenice. Lanýž burgundský se v ČR přirozeně vyskytuje v přírodě a má velký potenciál pro úspěšné pěstování v našich podmínkách.

Naším světovým prvenstvím a zásadním zvýšením pravděpodobnosti, že se pěstování lanýžů bude dařit je, že 

každou sazenici podrobujeme genetickému testu

 který ověří, že je skutečně úspěšně naočkována lanýžem. Tento test jsme vyvinuli po zkušenosti, kdy jsme v minulosti dovezli od různých dodavatelů z celé Evropy údajně očkované sazenice lanýžem. Laboratorní testy ukázaly, že u značného množství sazenic se očkovaní nezdařilo a některé sazenice byly navíc kolonizovány pouze konkurenčními houbami. Po zasazení takto nekvalitní sazenice, by byla samozřejmě nulová šance na úspěch při pěstování a naopak by mohlo dojít k šíření konkurenčních hub v lanýžárně.

Obvyklý genetický test, který jsme k prvnímu testování použili je však velmi drahý a cena sazenice by tak vyšplhala do řádu několika tisíců korun. Z tohoto důvodu jsme  investovali hodně času i financí do vývoje genetického testu speciálně určeného pro testování lanýžových sazenic, který spolehlivě určí kvalitní sazenice a zároveň se udrží výborná cena sazenic.

Aktuálně k 1. 4. 2023 

Sazenice pro jaro 2023 jsou zcela vyprodány.

Přijímáme objednávky pro podzim 2023.


Velké projekty lanýžáren (stovky až tisíce sazenic) -  objednávku sazenic a úhradu zálohy je třeba uskutečnit do 14. 4. 2023. 


U sazenic objednaných do tohoto termínu nám producenti garantují dodání na podzim 2023. U objednávek po datu  14. 4. budeme individuálně u každé objednávky ověřovat, zda její přijmutí je ještě v aktuálních kapacitních možnostech producentů.


Malé projekty ( jednotky až desítky sazenic ) - malé objednávky je možné zadávat bez omezení až do okamžiku vyhlášení vyprodání zásob u producentů. 


Dle aktuálních informací producentů je již značná část jejich kapacity pro podzim 2023 rozebrána. U objednávek nad 10ks sazenic  proto vystavujeme zálohové faktury ve výši 60% objednávky. Záloha slouží k závazné rezervaci sazenic u producenta a po její úhradě tak můžeme garantovat jejich dodání na podzim 2023. 
     

Sazenice budou po testování naší laboratoří k odběru v průběhu října a listopadu 2023, tedy v ideálním termínu pro výsadbu.  

Objednávky sazenic níže:

Líska obecná naočkovaná lanýžem burgundským - T. aestivum uncinatum. Výhodou lísky obecné je, že má velkou vitalitu a je schopná odpustit některé pěstitelské chyby. Rovněž v případě, že byla poškozena například okusem zvěře, s vysokou pravděpodobností obroste. Udává se, že vzhledem k svému bujnému růstu začíná také nejdříve plodit lanýže. Některé zdroje dokonce uvádí, že je to již po pátém roce.

Habr obecný naočkovaný lanýžem burgundským - T. aestivum uncinatum. Habr se dle našich zkušeností velmi dobře dokáže vyrovnat se suchem. Na našich pokusných plochách je to přímo mistr v hospodaření s vodou. Další jeho výhodou je, že snáší silný řez. Testujeme i možnost pro malé pozemky, z habru vysadit živý plot plodící lanýže. Na habru se udává, že lanýž začíná plodit kolem osmého až desátého roku, proti lísce však plodí déle.

Dub naočkovaný lanýžem burgundským -   T. aestivum uncinatum. Dub zimní, nebo letní je v případě lanýžů synonymum pro kvalitu a dlouhodobost. Znalci tvrdí, že z dubu získává lanýž nejlepší aroma. Z uvedené trojce stromů  roste nejpomaleji. Nejčastěji se udává, že lanýž na dubu začíná plodit okolo desátého roku. Některé prameny uvádí jako extrém případy začátku produkce až patnáctým rokem. Dub však plodí nejdéle a to 30 - 35 let, dokonce v některých pramenech je udáváno i 50 let.  

CENÍK SAZENIC

  platnost od 1.1.2023 

Cena sazenic pro lísku obecnou, habr obecný i dub zimní i letní je stejná a liší se pouze celkovým množstvím objednaných sazenic. Cena je včetně genetického testu každé sazenice, který zaručuje, že prodávaná sazenice je skutečně úspěšně očkována lanýžem. Tento test, navíc v ceně sazenice, poskytujeme jako jediní v Evropě.


sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum

1 - 4 kusů sazenic


1276Kč

sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum

5 - 100 kusů Nejsme plátci DPH

1082 Kč

sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum


101 - 500 kusů sazenic

984 Kč

sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum

 501 kusů sazenic  a více
Velkoobchodní prodej sazenic zajišťuje Český lanýž s.r.o., (plátce DPH). Pro velkoobchodní ceník nás prosím kontaktujte na lanyzarna@ceskylanyz.cz

na dotaz

ONLINE REZERVACE SAZENIC

DO POZNÁMKY PROSÍM UVEĎTE POČET SAZENIC JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ STROMŮ LÍSKY, HABRU A DUBU, KTERÉ CHCETE REZERVOVAT. NÁSLEDNĚ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI.

 Zpravidla jsou sazenice k odběru v dubnu a říjnu až listopadu. Rezervace sazenic je možná celoročně. Po vyčerpání naší kapacity na genetické testování sazenic pro daný rok, (testování je časově velmi náročné ), nebo vyčerpání kapacity producenta sazenic, jsou zájemci v pořadí v jakém si rezervovali sazenice posunuti na další sezónu.


Maloobchodní prodej sazenic poskytuje Český lanýž servis s.r.o., IČO: 066 46 646,

Maloobchod - Všeobecné obchodní podmínky

Velkoobchodní prodej zajišťuje Český lanýž s.r.o. IČO: 065 75 889, DIČ: CZ065 75 889 

Velkoobchod - Všeobecné obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ : Je třeba mít stále na mysli, že všechna uvedená opatření a testy na těchto stránkách, slouží k snížení rizika a k zásadnímu zvýšení pravděpodobnosti úspěšného pěstování lanýžů. Růst lanýžů však ovlivňuje mnoho přírodních procesů. Proto je vždy nutné počítat i s možností, že k produkci lanýžů nemusí dojít.