Prodej sazenic očkovaných lanýžem burgundským    (T.aestivum uncinatum) 

Od předních evropských dodavatelů pro Vás vybíráme nejkvalitnější sazenice stromků očkovaných lanýžem burgundským. Jedná se o jedno až dvouleté sazenice. Lanýž burgundský se v ČR přirozeně vyskytuje v přírodě a má velký potenciál pro úspěšné pěstování v našich podmínkách.

Naším světovým prvenstvím a zásadním zvýšením pravděpodobnosti, že se pěstování lanýžů bude dařit je, že 

každou sazenici podrobujeme genetickému testu

 který ověří, že je skutečně úspěšně naočkována lanýžem. Tento test jsme vyvinuli po zkušenosti, kdy jsme v minulosti dovezli od různých dodavatelů z celé Evropy údajně očkované sazenice lanýžem. Laboratorní testy ukázaly, že u značného množství sazenic se očkovaní nezdařilo a některé sazenice byly navíc kolonizovány pouze konkurenčními houbami. Po zasazení takto nekvalitní sazenice, by byla samozřejmě nulová šance na úspěch při pěstování a naopak by mohlo dojít k šíření konkurenčních hub v lanýžárně.

Obvyklý genetický test, který jsme k prvnímu testování použili je však velmi drahý a cena sazenice by tak vyšplhala do řádu několika tisíců korun. Z tohoto důvodu jsme  investovali hodně času i financí do vývoje genetického testu speciálně určeného pro testování lanýžových sazenic, který spolehlivě určí kvalitní sazenice a zároveň se udrží výborná cena sazenic.

Aktuálně k  22. 5. 2024 - přijímáme objednávky pro podzim 2024.


 

Objednávky sazenic

Líska obecná naočkovaná lanýžem burgundským - T. aestivum uncinatum. Výhodou lísky obecné je, že má velkou vitalitu a je schopná odpustit některé pěstitelské chyby. Rovněž v případě, že byla poškozena například okusem zvěře, s vysokou pravděpodobností obroste. Udává se, že vzhledem k svému bujnému růstu začíná také nejdříve plodit lanýže. Některé zdroje dokonce uvádí, že je to již po pátém roce.

Habr obecný naočkovaný lanýžem burgundským - T. aestivum uncinatum. Habr se dle našich zkušeností velmi dobře dokáže vyrovnat se suchem. Na našich pokusných plochách je to přímo mistr v hospodaření s vodou. Další jeho výhodou je, že snáší silný řez. Testujeme i možnost pro malé pozemky, z habru vysadit živý plot plodící lanýže. Na habru se udává, že lanýž začíná plodit kolem osmého až desátého roku, proti lísce však plodí déle.

Dub naočkovaný lanýžem burgundským -   T. aestivum uncinatum. Dub letní i zimní je v případě lanýžů synonymum pro kvalitu a dlouhodobost. Znalci tvrdí, že z dubu získává lanýž nejlepší aroma. Z uvedené trojce stromů  roste nejpomaleji a  je potřeba počítat i s menší regenerační schopností dubu. Nejčastěji se udává, že lanýž na dubu začíná plodit okolo desátého roku. Některé prameny uvádí jako extrém případy začátku produkce až patnáctým rokem. Dub však plodí nejdéle a to 30 - 35 let, dokonce v některých pramenech je udáváno i 50 let.  

CENÍK SAZENIC

  platnost od 10.4.2024 

Cena sazenic pro lísku obecnou, habr obecný i dub zimní i letní je stejná a liší se pouze celkovým množstvím objednaných sazenic. Cena je včetně genetického testu každé sazenice, který zaručuje, že prodávaná sazenice je skutečně úspěšně očkována lanýžem. Tento test, navíc v ceně sazenice, poskytujeme jako jediní v Evropě.


                         Maloobchodní prodej sazenic  

sazenice naočkovaná lanýžem

T. aestivum uncinatum

1 - 4 kusů sazenic1439Kč

sazenice naočkovaná lanýžem 

T. aestivum uncinatum

5 - 100 kusů


Maloobchodní prodej sazenic a  poradenství pro maloplošné výsadby zajišťuje Český lanýž servis (nejsme plátce DPH) 


1228Kč

Velkoobchodní prodej sazenic pro profesionální lanýžárny

sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum


101 - 500 kusů sazenic

984Kč+

12%DPH

1102Kč

sazenice naočkovaná lanýžem T. aestivum uncinatum                              

 501 kusů sazenic  a víceVelkoobchodní prodej sazenic a bezplatné poradenství pro zakladání  velkoplošných lanýžáren zajišťuje Český lanýž s.r.o., (plátce DPH). 

948kč +

12 % DPH

1061,8Kč ONLINE REZERVACE SAZENIC

DO POZNÁMKY PROSÍM UVEĎTE POČET SAZENIC JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ STROMŮ LÍSKY, HABRU A DUBU, KTERÉ CHCETE REZERVOVAT. NÁSLEDNĚ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI.

 Zpravidla jsou sazenice k odběru v dubnu a v říjnu až listopadu. Rezervace sazenic je možná celoročně. Po vyčerpání naší kapacity na genetické testování sazenic pro daný rok, (testování je časově velmi náročné ), nebo vyčerpání kapacity producenta sazenic, jsou zájemci v pořadí v jakém si rezervovali sazenice posunuti na další sezónu.Základní informace o pěstování lanýžů jsme shrnuli ve článku, který jsme psali pro MF DNES, článek je zdarma ke stažení zde:      

Detailnější informace o pěstování lanýžů v ČR zazní v rozhovoru herce Jaroslava Duška a Richarda Beneše zde:

  Podrobné  informace o postupu při sázení lanýžových sazenic a následné péči o ně, pak zasíláme ještě individuálně, před odběrem sazenic.  V případě, že i tak by jste měli jakýkoli dotaz, neváhejte a kontaktujte nás prosím zde: Kontakty


Velkoobchodní prodej zajišťuje Český lanýž s.r.o., IČO: 065 75 889, DIČ: CZ065 75 889 

Velkoobchod - Všeobecné obchodní podmínky

Maloobchodní prodej zajišťuje Český lanýž s.r.o., IČO: 066 46 646

Maloobchod - Všeobecné obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ : všechna uvedená opatření a testy na těchto stránkách, slouží k snížení rizika a k zásadnímu zvýšení pravděpodobnosti úspěšného pěstování lanýžů. Růst lanýžů však ovlivňuje mnoho přírodních procesů. Proto je vždy nutné počítat i s možností, že k produkci lanýžů nemusí dojít.