"..naši klienti mají možnost s námi na výzkumu spolupracovat..."
"..naši klienti mají možnost s námi na výzkumu spolupracovat..."

Služby laboratoře

Všechny služby naší laboratoře vychází z naší osobní zkušenosti se zakládáním zkušební lanýžárny.  Jedná se celosvětově unikátní testy, proto jsme se rozhodli je zpřístupnit i veřejnosti.

Genetické testování sazenic bylo vyvinuto, aby odhalilo nekvalitně očkované sazenice. Pěstitelé lanýžů po celém světě jsou v situaci, kdy zasadí sazenici, o které bezpečně neví, zda je správně naočkovaná. Následně se 5 - 10 let modlí, aby to dobře dopadlo. To není příliš spolehlivý přístup a tak vzniklo genetické testování, které nekvalitní sazenice bezpečně odhalí. 

Následně před výsadbou sazenic jsme zjistili, že vůbec netušíme jaké nástrahy v půdě mohou na lanýže čekat. V ČR je registrováno přes 60 látek používaných v zemědělství proti houbám, které se navíc různě kombinují v jednotlivých přípravcích. Představa, že vysadíme lanýžové sazenice do půdy, která něco takového obsahuje, byla velmi nepříjemná. Tak vznikl Půdní test při zakládání lanýžárny.

V současné době pracujeme na dalších  projektech. Například po výsadbě sazenice do půdy jí chceme poskytnout mikrobiologickou "pláštěnku", která by lanýži dala čas, aby se v půdě dobře aklimatizoval.

Mimo to, sazenice při testu od nás získává své rodné číslo, které jí doprovází i po výsadbě. Umožňuje nám to shromažďovat data pro další výzkum.

Po prodeji sazenic naše klienty neopouštíme. Naopak, všichni naši klienti mají možnost na výzkumu s námi spolupracovat formou jednoduchého dodávání dat o jejich vysazených sazenicích. Následně se s nimi budeme dělit o nové informace i o výsledky našeho pokračujícího výzkumu, které mohou využívat ke zvýšení úspěšnosti ve svých  lanýžárnách.

Tento projekt sdílení výsledků výzkumu s klienty je rovněž světově unikátní. Některé prameny uvádí, že světová produkce lanýžů je o 70% menší než před sto lety. Zájem o lanýže je obrovský a vzájemné konkurování mezi pěstiteli je tedy velmi malé. Proč toho tedy nevyužít a nespolupracovat?

Věříme, že se nám tímto způsobem společně podaří dál posouvat úspěšnost pěstování lanýžů. Čím více informací budeme mít k dispozici o životních potřebách lanýže a jeho reakcích na různé podmínky, tím víc ho můžeme pochopit.