POSTUP ODBĚRU PŮDNÍHO VZORKU - NÁVOD

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. )
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. )

Odebrání vzorku je velmi snadné.

 Malou lopatkou nebo rýčem vyhloubíte jamku do hloubky cca 20 cm (hlízy lanýže se nejčastěji vyskytují v hloubce 0-30cm, ale jejich mycelium je nejbohatší právě v hloubkách do 20 cm). Vyberete z jamky veškerou zeminu a odložte stranou pro pozdější zahrnutí jamky.

Pak na libovolné straně stěny jamky srýpnete zeminu od povrchu až ke dnu tak, aby byla ve srýpnutém materiálu pokud možno rovnoměrně zastoupena zemina z celého profilu jamky od povrchu až do hloubky 20 cm. Vzorek by měl mít celkový objem asi 0,5 l.

Všechnu srýpnutou zeminu z jamky vyberete do nepoužitého igelitového sáčku a pevně zavažte. Zavázaný sáček vložíte ještě do druhého nepoužitého igelitového sáčku do kterého přiložíte i tvrdší kousek papíru s označením vzorku (nejlépe napsaným obyčejnou tužkou která se vlhkostí nerozmaže). V terénu si místo odběru každého vzorku přesně označíte.

Jak již bylo napsáno, počet vzorků je na Vašem uvážení. Záleží na velikosti, členitosti a homogenitě posuzovaného terénu. V případě, že se jedná například o zemědělský celistvý pozemek, kde se na celé jeho ploše dlouhodobě uplatňuje stejná pěstební technologie, stačí z plochy 1 ha testovat jen čtyři vzorky. Jde zejména o to, aby byly na celé ploše v minulosti stejným způsobem aplikovány prostředky na ochranu rostlin a průmyslová hnojiva. V případě, že je pozemek členitý nebo je jeho rostlinný pokryv znatelně nehomogenní, doporučujeme počet vzorků adekvátně zvýšit.

Získané vzorky po předchozí domluvě odešlete do laboratoře Český lanýž servis s.r.o..