GENETICKÉ TESTOVÁNÍ SAZENIC

Světovým prvenstvím a zásadním zvýšením pravděpodobnosti, že se pěstování lanýžů bude dařit je, že

každá sazenice od nás je podrobena genetickému testu

který ověří, že je skutečně úspěšně naočkována lanýžem. Tento test jsme vyvinuli po zkušenosti, kdy jsme dovezli od různých dodavatelů údajně očkované sazenice lanýžem. Laboratorní testy ukázaly, že u značného množství sazenic se očkovaní nezdařilo a některé sazenice byly navíc kolonizovány pouze konkurenčními houbami. Po zasazení takto nekvalitní sazenice, by byla samozřejmě nulová šance na úspěch při pěstování a naopak by mohlo dojít k šíření konkurenčních hub v lanýžárně.

Obvyklý genetický test, který jsme k prvnímu testování použily je však velmi drahý a cena sazenice tak vyšplhala do řádu tisíců korun. Z tohoto důvodu jsme několik let investovali do vývoje speciálního testu, který spolehlivě určí kvalitní sazenice a zároveň se udrží výborná cena sazenice.

Je třeba však mít na mysli, že všechna uvedená opatření a testy slouží k snížení daného rizika. Růst lanýžů však ovlivňuje mnoho dalších přírodních dějů. Proto je stále třeba pěstování lanýžů chápat jako rizikovou investici, bez záruky, že skutečně k produkci lanýžů dojde.