O nás

doc. RNDr. 

Milan Gryndler, CSc

"Pěstování lanýžů vedle nesporných ekonomických aspektů má pro venkov i velmi kladné důsledky v sociální rovině. "

Celosvětově uznávaný vědec v oblasti mikrobiologie.  Učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na světových vědeckých kongresech,  TEDu atd.. V Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR dlouhé roky řídil výzkumnou laboratoř. Je autorem  vědeckých pojednání o lanýžích. Řídil i grantový výzkum České republiky zaměřený na lanýže v ČR.

Richard Beneš

"Pěstování lanýžů jsme z roviny modlení pěstitelů o úrodu, převedli do systematického sběru dat a vědecky měřitelných hodnot"

 Přes dvacet let se zabýval řízením firem v různých oborech a zefektivňováním jejich provozu. Před vrcholovým managementem se rozhodl upřednostnit rodinu. Opustil většinu svých funkcí, věnuje se rodině a projektu praktického výzkumu pěstování lanýžů v ČR. Mimo uvedené je i příznivcem ekologického zemědělství a mnohaletým členem PRO - BIO Svazu ekologických zemědělců. 


Lenka Benešová 

"Využili jsme toho, že jsme s lanýži začali od nuly, a podívali se na jejich pěstování jinak než je zvykem"

 Zastávala funkci obchodní ředitelky akciové společnosti. Přes dosažené úspěchy se rozhodla opustit rozjetou kariéru, věnovat se rodině a projektu pěstování lanýžů v ČR.