UNIKÁTNOST NAŠÍ METODY

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. )
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. )

Test vhodnosti půdy provádí ten nejpovolanější, totiž samotné lanýžové mycelium. 

Je totiž vystaveno vlivu odebraného půdního vzorku a samo svým růstem určí, zda půda konkrétního vzorku obsahuje látky, které na něj negativně působí. 

Pokud se v testu chová mycelium lanýže abnormálně ve srovnání s kontrolním vzorkem (ve kterém není vzorkům půdy vystaveno), znamená to, že půdní vzorek obsahuje látku (látky) negativně ovlivňující růst mycelia.

V praxi to znamená, že půda v okolí odběru vzorku není vhodná pro založení lanýžové kultury. Velmi by se zvýšila pravděpodobnost, že by v této půdě došlo k omezení růstu nebo i k úplnému zániku lanýžového mycelia na kořenech sazenic a ke znehodnocení celé investice do lanýžárny.

Standardní chování mycelia ve srovnání s kontrolním vzorkem naopak v praxi znamená, že v okolí odběru vzorku půda neobsahuje chemické látky, které by vývoj lanýžového mycelia omezovaly a investor se může věnovat jiným aspektům zakládání lanýžárny.