NEBEZPEČÍ UKRYTÉ V PŮDĚ

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. )
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. )

V současné době je v ČR více než 60 registrovaných aktivních látek s fungicidním účinkem. 

Je třeba si uvědomit, že významná část těchto látek je používána proti vřeckovýtrusým houbám, mezi které právě lanýže patří. V půdě jsou často přítomny i různé další zátěže z minulosti, které mohou omezit rozvoj lanýžové kultury nebo jej zcela zastavit.

Standardními laboratorními metodami je prakticky nereálné zjišťovat přítomnost všech těchto látek v půdě, a navíc v komerční rovině na mnoho z nich nejsou ani nabízeny laboratorní testy. Jak je shora uvedeno, takových testů by bylo navíc třeba udělat několik desítek a s testováním spojené náklady by dosahovaly až stovek tisíc korun za každý vzorek půdy.  Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyvinout test, který by identifikoval chemické kontaminace půdy nepříznivě ovlivňující, nebo dokonce likvidující lanýžové kultury. Zárověň jsme si dali za cíl, aby cena testu byla pro klienta příznivá. Oboje se nám podařilo, posuďte sami.