CENÍK PŮDNÍHO TESTU

Platnost od 10. 4. 2024

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. ), srovnání velikosti
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. ), srovnání velikosti

Nejnákladnější částí testu je jeho založení. Náklady na současné testování druhého a každého dalšího vzorku tak značně klesají. 

Tuto příjemnou skutečnost jsme zakalkulovali do našeho ceníku.

1/  jeden půdní vzorek:                  9500Kč

2/ každý další půdní vzorek:          2800Kč

Příklad: 1x půdní vzorek ......9 500Kč.

8x půdní vzorek ......1x 9500kč +   7x 2800Kč = 29 100Kč  (náklad na jeden vzorek je v tomto případě v průměru již pouze 3638Kč. Test provádí Český lanýž servis s.r.o. (není plátce DPH).

Počet vzorků je na Vašem uvážení. Záleží na velikosti, členitosti a homogenitě posuzovaného terénu. V případě, že se jedná například o zemědělský celistvý pozemek, kde se na celé jeho ploše dlouhodobě uplatňuje stejná pěstební technologie, stačí z plochy 1 ha testovat jen čtyři vzorky. Jde zejména o to, aby byly na celé ploše v minulosti stejným způsobem aplikovány prostředky na ochranu rostlin a průmyslová hnojiva. V případě, že je pozemek členitý nebo je jeho rostlinný pokryv znatelně nehomogenní, doporučujeme počet vzorků adekvátně zvýšit.