CENÍK PŮDNÍHO TESTU

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. ), srovnání velikosti
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. ), srovnání velikosti

Nejnákladnější částí testu je jeho založení. Náklady na současné testování druhého a každého dalšího vzorku tak značně klesají. 

Tuto příjemnou skutečnost jsme zakalkulovali do našeho ceníku.

1/  jeden půdní vzorek:                  8500Kč

2/ každý další půdní vzorek:          2 500Kč

Příklad: 1x půdní vzorek ......8 500Kč.

8x půdní vzorek ......1x 8500kč + 7x 2500Kč = 26 000Kč (náklad na jeden vzorek je v tomto případě v průměru již pouze 3250Kč)

Naše laboratoř není plátce DPH, uvedená cena je tedy konečná.

Počet vzorků je na Vašem uvážení. Záleží na velikosti, členitosti a homogenitě posuzovaného terénu. V případě, že se jedná například o zemědělský celistvý pozemek, kde se na celé jeho ploše dlouhodobě uplatňuje stejná pěstební technologie, stačí z plochy 1 ha testovat jen čtyři vzorky. Jde zejména o to, aby byly na celé ploše v minulosti stejným způsobem aplikovány prostředky na ochranu rostlin a průmyslová hnojiva. V případě, že je pozemek členitý nebo je jeho rostlinný pokryv znatelně nehomogenní, doporučujeme počet vzorků adekvátně zvýšit.