ASOCIACE PĚSTITELŮ


V roce 2018 jsme založili Český lanýž Asociace z.s. - sdružení pěstitelů, lovců, gurmánů i ostatních obdivovatelů lanýžů v ČR.

Cílem asociace je výměna znalostí a zkušeností v oblasti lanýžů.

 Prioritou asociace je i úprava legislativy ČR, která z pochopitelných důvodů není na velkoplošné pěstování lanýžů připravena. Snažíme se pro naše pěstitele vyjednat srovnání podmínek se standardem, který mají pěstitelé v jiných členských zemích EU a to včetně dotačních titulů.

V srpnu 2021 došlo k zásadnímu posunu, kdy na meziresortním jednání Ministerstva zemědělství, kterého se účastnil i Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo životního prostředí a zástupce naší asociace, došlo k všeobecné shodě na podniknutí potřebných kroků k zařazení lanýžů mezi legitimní zemědělské plodiny.

Sen se stal skutečností! Naše snažení, které začalo již před založením asociace a trvalo tak více než 6 let, otevřelo novou kapitolu českého zemědělství. Dne 28. 2. 2023 vyšlo nařízení vlády ČR a s platností od 1. 3. 2023 jsou lanýže oficiální zemědělskou plodinou ČR. Jménem pěstitelů lanýžů VELMI DĚKUJEME všem, kteří se na úpravě legislativy podíleli.

Naše velké poděkování patří paní poslankyni Margitě Balaštíkové, která naší asociaci s vyjednáváním velmi pomohla.

Poděkovat bychom chtěli rovněž Ministerstvu zemědělství, především Ing. Jitce Götzové za skvělou organizaci zaváděných změn.