ASOCIACE PĚSTITELŮ

Český lanýž Asociace z.s., byla založena v roce 2018. 

Prvořadým cílem asociace po jejím založení bylo prosazení legislativních změn, které by umožnily zemědělské pěstování lanýžů v ČR, které se zde i přirozeně vyskytují.

 To se asociaci po několikaletém vyjednávání podařilo uskutečnit a od 1. 3. 2023 se lanýž stal oficiální zemědělskou plodinou ČR. Tím se Asociaci Českého lanýže fakticky podařilo založit novodobé lanýžárenství v ČR. 

Vzhledem k velké finanční nákladnosti lanýžových kultur, další úkol, který si asociace dala, bylo vyjednat pro pěstitele možnost pojištění lanýžových kultur. To je ve středoevropských podmínkách poměrně nelehký úkol. Nicméně od roku 2022 na této problematice naše asociace spolupracuje s Generali pojišťovnou. 

K 13.9.2023 se podařilo i tento úkol splnit a Generali pojišťovna schválila zavedení produktu  Pojištění lanýžových kultur v ČR. 

Dalším úkolem asociace, je naprosto zásadní věc. Vybudování brandu českého lanýžárenství, osvěta veřejnosti v tématu lanýžů jako nové potraviny a zemědělské plodiny v ČR a vybudování domácího lanýžového trhu a s tím spojené lanýžové turistiky. 

Současná situace v Evropě je velmi stručně a velmi zjednodušeně taková, že Itálie si drží značku v bílých lanýžích, Francie v černých. Lanýže z těchto zemí tak mají přídomek exkluzivního zboží. Na pořádané lanýžové slavnosti a trhy do těchto zemí každý rok míří velmi bonitní turisté z celého světa.  Pěstitelé z ostatních zemí Evropy se s tímto rozdělením víceméně smířili a prodávají své lanýže za nižší ceny ačkoli kvalitou směle mohou konkurovat tradičním pěstitelům. 

Dalším nepříjemným důsledkem pro země, které rezignují na značkovost svých lanýžů ve prospěch Francie a Itálie je, že přichází o značný příjem v podobě lanýžové turistiky. Italský zdroj například tvrdí, že pouze příjem z turistů, kteří každý rok míří do Itálie za lanýži, je v přepočtu přibližně 1,5 miliardy korun. 

Po zvážení strategického faktu, že postupující klimatická změna, začíná pěstování lanýžů v jižních zemích značně komplikovat, zatímco naopak v ČR se podmínky, konkrétně pro lanýže burgundského, stále zlepšují, rozhodla se naše asociace zahájit kroky k budování brandu České republiky, jako možného budoucího centra lanýžárenství a tím i masivního odbytiště lanýžů pro tuzemské pěstitele lanýžů.

 V posledních dvou letech vznikají v ČR profesionální lanýžárny na hektarových plochách. Je tedy pravděpodobné, že dle životních cyklů lanýže, se v horizontu čtyř až šesti let dá očekávat začátek tuzemské produkce lanýžů. 

Naše asociace si dala za cíl, do nástupu produkce českých lanýžů, orientovat se především na českou veřejnost. Seznámit jí s velmi atraktivním a obsáhlým tématem lanýžů a potupně tak vytvořit poptávku a tedy předpoklad, pro vznik českého lanýžového trhu.