PRŮBĚH TESTU V LABORATOŘI

Lanýž Borchiův  ( T. Borchii Vitt. )
Lanýž Borchiův ( T. Borchii Vitt. )


1/ Celková časová náročnost testu je 65 dní.

2/Nejprve se v laboratoři kultivuje lanýžová kultura na speciálním médiu. 

3/ Před zahájením testu je potřeba půdní vzorky z budoucí lanýžárny vysterilizovat. Sterilizace vyloučí ovlivnění testu mikroorganismy a v testu tak bude působit pouze chemické složení půdy. Sterilizaci provádíme zářením gama. Pro účely tohoto testu je to nejdokonalejší existující způsob sterilizace. 

4/ Kultivovaná lanýžová kultura je následně konfrontována se vzorky vysterilizované testované půdy.

5/ Kultura lanýže, se vzorky testované půdy, se v sterilním laboratorním prostředí dále inkubuje. Každý půdní vzorek je v samostatném testu. Kultura lanýže je tak v kontaktu se vzorky půdy budoucí lanýžárny v řádu desítek dnů. To je doba nutná k tomu, aby se  projevil vliv půdního vzorku na růst lanýžového mycelia.

6/ Po cca 65 dnech od zahájení testu následuje vyhodnocení testu. Hodnocenými parametry jsou celková plocha kolonie a vzájemný poměr růstu ve směru k půdnímu vzorku a ve směru od něj (nesymetrie). Výsledky se srovnávají s kontrolním vzorkem. Celkové snížení plochy vůči kontrole je mírou rychle difundujících inhibičních nízkomolekulárních látek, nesymetrie kolonie je mírou vysokomolekulárních inhibičních látek. Vše uvedené se vyhodnotí a popíše ve formě písemného protokolu s fotografickou dokumentací.

7/ Touto metodou lanýž určí, zda jsou pro něj v půdním vzorku jakékoli látky nepříznivě ovlivňující jeho vývoj. Jedná se tedy o nejkomplexnější možný test.