Vítáme rok 2023. Rok, kdy se lanýže stanou oficiální zemědělskou plodinou ČR.

30.12.2022

Dle předvánočních zpráv z MZe, vše směřuje k tomu, aby se již v dubnu 2023 lanýž stal oficiální zemědělskou plodinou ČR.

Pro nás všechny v Asociaci Českého lanýže to bude opravdu historický okamžik. Je to završení naší snahy o zmiňovanou úpravu legislativy, která začala dokonce ještě před založením naší asociace a trvá tak již více než šest let. Šest let věnovaných vyjednávání i dopisování s úřady, velmi složitému vyhledání a studování lanýžové legislativy v ostatních státech EU, na jejichž základě jsme tvořili návrh legislativních úprav pro ČR. Ten český návrh je však dle našeho názoru značně pokrokovější, neboť nezohledňuje pouze potřeby lidí, ale především i vědecky prokázané životní potřeby lanýžů.

Zejména na začátku našeho vyjednávání byly okamžiky, kdy se naše snaha zdála být příslovečným bojem s větrnými mlýny. Nicméně lanýže vyžadují trpělivost a tak jsme byli trpěliví i při vyjednávání. A úspěch se dostavil.

Jednoznačně bychom však uvedené změny legislativy nedokázali prosadit, kdybychom nepotkali i celou řadu lidí, kteří se rozhodli lanýže podpořit. Na tomto místě jmenujme za všechny paní poslankyni Margitu Balaštíkovou, která nám velmi pomohla ve vyjednávání s dotčenými ministerstvy. Rovněž velké poděkování patří za vstřícnost celému MZe, především však Ing. Jitce Götzové, která má zavedení legislativních změn na MZe na starosti.

Popřejme si tedy do roku 2023, aby poslední dolaďování legislativních úprav proběhlo hladce a všichni pěstitelé lanýžů, kteří již mají založeny lanýžárny, se tak  za několik týdnů oficiálně stali prvními pěstiteli nové plodiny ČR - l a n ý ž ů 😊.

Vše nejlepší v novém roce 2023