V českých lanýžárnách budou o lanýže pečovat bakterie

23.06.2021
Obr. 1 : Lanýžové mycelium s podporou bakterií.
Obr. 1 : Lanýžové mycelium s podporou bakterií.
Obr. 2 : Pro srovnání kontrolní vzorek stejného mycelia, bez podpory bakterií
Obr. 2 : Pro srovnání kontrolní vzorek stejného mycelia, bez podpory bakterií
Obr. 3 : Koncentráty třech kmenů bakterií podporujících růst lanýžového mycelia
Obr. 3 : Koncentráty třech kmenů bakterií podporujících růst lanýžového mycelia

Laboratoři firmy Český lanýž servis se podařilo izolovat bakterie, na jejichž přítomnost lanýžové mycelium (podhoubí) reaguje zrychlením svého růstu až o 500 %. Pravděpodobnost, že pěstování lanýžů bude při použití těchto bakterií úspěšné, se tím významně zvyšuje.

Ideou tohoto výzkumu bylo vyvinout přípravek na přírodní bázi, který by byl schopen půdu budoucí tuzemské lanýžárny přiblížit bakteriálním podmínkám úspěšných evropských lanýžáren.

Několikaletý výzkum se prováděl na bakteriích z francouzských lanýžáren i na bakteriích z míst přirozeného výskytu lanýže burgundského v ČR. Výsledkem jsou tři izolované kmeny, které lanýže v přírodě přirozeně doprovázejí a pomáhají mu v jeho růstu. V laboratorních testech dokonce tyto bakterie dokázaly zrychlit růst lanýžového mycelia až o zmiňovaných 500 %.

V tento okamžik probíhají celé série ověřovacích testů, které zatím vycházejí výborně. V případě, že se očekávání potvrdí, mohou mít pěstitelé lanýžů již tento podzim bakterie k dispozici ve formě zálivkového přípravku, který bude na 100 % přírodní bázi. Jeho použití by mělo být velkým přínosem především v okamžiku výsadby, kdy může velmi výrazně pomoci lanýžovému myceliu se aklimatizovat v novém prostředí.

Pro názornost si přibližme situaci, která nastane právě po výsadbě lanýžem očkované sazenice do volné půdy. V zemním balu sazenice je přítomno lanýžové mycelium navázané na kořeny sazenice. V okamžiku, kdy přihrnete na zemní bal sazenice okolní hlínu, vypukne biologická válka. Velmi zjednodušeně, společenství miliard bakterií, které obklopují nově vysazenou sazenici v půdě, se rozdělí na dva tábory. Jeden tábor bakterií lanýže podporuje, nebo je neutrální, druhý se naopak snaží lanýžové mycelium zničit. Pozemek od pozemku je toto rozložení sil jiné. Může se lišit dokonce centimetr od centimetru v rámci jednoho pozemku.

Lanýžové mycelium je velmi odolné. Když je v síle, může dokonce vytvářet až "brûlé". Česky "výpalky", kdy z půdy na svém území vytlačí většinu vegetace, aby půdu a její živiny mělo pouze pro sebe a svůj strom. Ten mu na oplátku dodává cukry z fotosyntézy, potřebné pro rozvoj mycelia.

Výsadba je však pro sazenici stromu šoková záležitost a první rok po výsadbě se ve většině případů sazenice aklimatizuje a příliš neroste. Proto ani podpora mycelia z fotosyntézy sazenice v tento kritický okamžik není příliš velká.

Pravděpodobně tento okamžik je tak dalším kritickým místem pro úspěšné pěstování lanýžů. 

A právě v tento okamžik si představme, že se do půdy dostává spřátelená armáda bakterií, které podporují růst mycelia lanýže.

Zálivkový přípravek tak skvěle doplní řadu inovací firmy Český lanýž servis. Jako jediná v Evropě nabízí špičkové sazenice, kdy každá z nich je geneticky testována na úspěšnost očkování lanýžem. Dalším převratným řešením je "Půdní test před výsadbou lanýžárny", který odhalí chemické látky v půdě, například ze zemědělských postřiků, které by případně nově vysazené sazenice mohly ohrozit.

Lanýž burgundský, na jehož výzkum se firma Český lanýž servis od roku 2017 soustřeďuje, se v ČR přirozeně vyskytuje v přírodě. Je tak velmi reálný předpoklad jeho úspěšného pěstování i v českých lanýžárnách, které s mírnou nadsázkou již začínají růst jakou houby po dešti.

Na fotografii č. 2 je kontrolní vzorek lanýžového mycelia. Pro orientaci - uprostřed misky je konstantní živné médium a okolo něj je slabě rozpoznat kruh tvořený vlákny mycelia lanýže. Takto vypadá rychlost růstu lanýže bez bakteriální podpory.

Na fotografii č. 1 jsou naprosto stejné podmínky, jediná změna je v tom, že do levé horní části misky byly naneseny na víčko zmiňované bakterie. Rozdíl rozvoje mycelia proti fotografii č. 1 je markantní i pouhým okem.