Porovnání evropských testů kvality lanýžových sazenic

22.06.2021
Podle některých odhadů se jen ve Francii prodá přes 300 000 lanýžových sazenic za rok. Otázkou je, kolik je mezi nimi těch kvalitně očkovaných.
Podle některých odhadů se jen ve Francii prodá přes 300 000 lanýžových sazenic za rok. Otázkou je, kolik je mezi nimi těch kvalitně očkovaných.

Tabulka: porovnání testovacích metod. Porovnání ukazuje, že jednoznačně nejspolehlivější je Genetická metoda testování.
Tabulka: porovnání testovacích metod. Porovnání ukazuje, že jednoznačně nejspolehlivější je Genetická metoda testování.

Testování lanýžových sazenic je nenápadná, ale přesto klíčová věc pro úspěch v pěstování lanýžů. Test totiž ověřuje naprosto zásadní a zdánlivě samozřejmou věc - pouze sazenice, která má na svých kořenech navázané lanýžové mycelium (podhoubí), má do budoucna šanci plodit lanýže.

V Evropě se testy sazenic i sazenice samotné často prodávají pod různými zvučnými názvy. Je třeba brát v úvahu, že marketing, zejména v západní Evropě je na velmi vysoké úrovni a proto je vždy potřeba se zaměřit na podstatu, která se pod marketingem ukrývá.

Pro větší přehlednost jsme proto jednotlivé typy testů souhrnně pojmenovali dle metody používané k testování a pro lepší orientaci přidali i hvězdičkové hodnocení těchto metod dle dosavadních zkušeností naší laboratoře.

Dle dostupných informací se v současné době můžeme v Evropě setkat se třemi typy lanýžových sazenic :

  • sazenice, které nejsou nijak testované
  • sazenice testované pod mikroskopem
  • sazenice testované geneticky

Pojďme si nyní popsat jejich podstatu.


"No test"

netestované sazenice

Rating testu dle naší laboratoře: *

Popis testu: přes mnohdy zvučné marketingové pojmenování sazenic se dopátráte, že chybí jakékoliv ověření kvality jejich očkování. Tento typ sazenic je skutečná ruská ruleta. Sazenice může být vysoce kvalitní, stejně tak žádné lanýžové podhoubí nemusí obsahovat. Vše je zde v rukou náhody.

Po několika zkušenostech z Evropy se domníváme, že u tohoto druhu sazenic může docházet k produkci skutečně i celých šarží sazenic, které jsou nekvalitně očkované.

 V krajním případě se u tohoto typu sazenic můžeme dotknout až morální hrany, co ještě je a co již není naočkovaná sazenice lanýžem. Je třeba si uvědomit, že s nadsázkou producent může vzít několik askospor lanýže a když je přidá k obyčejné sazenici lesního stromku v hodnotě 1 euro, může prohlásit, že sazenici očkoval lanýžem a nebude lhát. Jaký by byl předpoklad úspěchu vypěstování lanýžů u takto očkované sazenice asi není třeba rozebírat..

Dalším rizikem spojeným s tím, že se nedozvíme, jestli se očkování zdařilo je to, že se očkování může nezdařit i z důvodu, že sazenici infikovala houba konkurenční k lanýži a je natolik agresivní, že lanýže úplně vytlačila. V takovém případě bohužel existuje možnost, že se toto agresivní mycelium bude po výsadbě nekvalitní sazenice do lanýžárny šířit a ohrožovat i ostatní sazenice v lanýžárně.

Tester: sazenice nejsou nikým testovány.

Doporučení: u sazenic bez testu se producent vůči zákazníkovi zavázal sazenici očkovat. Je třeba však počítat s tím, že se nijak vůči klientovi nezavázal, že se očkování skutečně povedlo. Filosofií naší firmy je na základě vědeckých poznatků omezovat rizika a zvyšovat pravděpodobnost úspěchu při pěstování lanýžů. U sazenic "No test" však chybí jakákoli kontrola kvality a je zde tedy vysoké riziko neúspěchu. Tento typ sazenic bez testu proto neprodáváme.


Sazenice "Microscope test"

Rating testu dle naší laboratoře: ***

Popis testu: Vyšší standard ve světě lanýžových sazenic. Základem testu je posouzení kvality očkování sazenic pod mikroskopem. Dle našeho názoru je tento test koncipován především na odhalování případů, kdy je špatná celá šarže sazenic. Do zavedení genetického testu však patřily sazenice tohoto typu k tomu nejlepšímu, co se dalo v Evropě pořídit.

Při srovnání mikroskopického testu proti sazenicím netestovaným (No test, viz výše) dávají sazenice testované mikroskopickou metodou podstatně vyšší pravděpodobnost, že pěstování lanýžů přinese výsledky. Pro představu jedna z testovacích společností uvedla, že touto metodou zadrží až 40% testovaných sazenic jako nekvalitních, které by v případě netestování pěstitel jinak zasadil do půdy. Tato metoda tak chrání kupujícího před hrubou nekvalitou produkovaných sazenic. To byl i důvod, proč se tyto testy v minulém století zavedly a používají se dodnes.

Ve srovnání s genetickým testem viz. níže, je mikroskopický test nepřesný. Je to dáno tím, že mikroskopické testy vychází z metodik a vědeckého poznání přibližně 70-tých let minulého století.  Vlastností tohoto testu je, že se náhodně vybere a testuje pouze 2% - 10% sazenic z šarže. Dostat se ke konkrétním postupům u těchto testů není vůbec jednoduché. Dle dostupných informací to prý v praxi nejčastěji znamená, že z 500 kusů sazenic se náhodně vybere okolo 10-ti kusů, které se testují pod mikroskopem.

Správnost výsledku je tak do značné části závislá na zkušenostech a znalostech osoby za mikroskopem. To je z našeho pohledu první bod nejistoty tohoto typu testování.

Druhým bodem nejistoty je to, že v případě, že testovaných cca 10 sazenic pod mikroskopem je uznáno za kvalitní, je automaticky prohlášeno i zbývajících 490 sazenic z šarže také za kvalitní. Na úrovni jednotlivých sazenic v šarži se tak může vyskytovat i velmi podstatné množství sazenic, u kterých se očkování nepodařilo.

S tím souvisí ještě jedno, již zmiňované zásadní nebezpečí. V případě, že tímto testem projdou mezi zmíněnými netestovanými 490 sazenicemi i nekvalitně očkované sazenice, máme dvě možnosti. První a bohužel ta lepší je, že jsme zaplatili za sazenici, kde se očkování nepovedlo a kromě finanční ztráty za nekvalitní stromek se nic významného neděje.

Druhá možnost je horší. Očkování se také nemusí podařit z důvodu, že sazenici infikovala houba konkurenční k lanýži a je natolik agresivní, že lanýže zcela vytlačila. V takovém případě bohužel existuje možnost, že se toto agresivní mycelium bude po výsadbě infikované sazenice do lanýžárny šířit......

Právě tyto popsané skutečnosti byly důvodem, který přiměl naší laboratoř k vývoji Genetic testu, kde se testuje každá jednotlivá sazenice. Přítomnost lanýžového mycelia se neurčuje "okometricky" pod mikroskopem, ale analýzou DNA.

Tester : testování sazenic nejčastěji provádí přímo producent sazenic ve spolupráci s pověřeným úřadem dané země.

Doporučení: tyto sazenice dovážíme od renomovaných producentů a patří v kategorii mikroskopicky testovaných sazenic stále k tomu nejlepšímu v Evropě. Ještě nikdy se nám však nestalo, že by všechny mikroskopicky testované sazenice v šarži, prošly i naším genetickým testem. Zatím vždy byly v šarži i nekvalitně očkované sazenice, které genetický test odhalil. Dle dané šarže a producenta se procento nekvalitních sazenic pohybuje od jednotek procent až bohužel po velké desítky procent. Z uvedených důvodů doporučujeme tyto sazenice použít jako alternativu k sazenicím Genetic test pouze u malých projektů do cca 15 sazenic a to pouze pro pěstitele, pro které je hlavním kritériem nižší cena, nebo možnost nákupu sazenic po celou sezónu. Sazenice Genetic testujeme a distribuujeme pouze na jaře a na podzim, které jsou nejvhodnější pro zakládání velkých lanýžáren. Po zbytek roku se naše laboratoř věnuje především dalšímu výzkumu.

Pro malopěstitele od července 2021 dovážíme i mikroskopicky testované sazenice od renomovaných producentů, u kterých máme zkušenost z ověřovacích genetických testů, že produkují v kategorii mikroskopicky testovaných sazenic dobrou kvalitu. Sazenice jsou za velmi zajímavou cenu 695Kč za kus.

Pro investice do projektů profesionálních lanýžáren, kde je důležitá co nejvyšší pravděpodobnost úspěchu, jednoznačně doporučujeme používat výhradně sazenice Genetic test ve spojení s půdním testem při zakládání lanýžárny.


Sazenice "Genetic test"

Rating testu dle naší laboratoře: * * * * *

Popis testu: zatím nejvyšší třída testů ve světě lanýžových sazenic. Využívá nejmodernějších vědeckých poznatků. Úspěšnost očkování je u K A Ž D É sazenice ověřována GENETICKÝM testem. Do roku 2020 byl tento druh testů dostupný téměř výhradně pouze laboratořím a vědeckým pracovištím. Prakticky s neomylnou jistotou tento test vyřadí všechny nekvalitně očkované sazenice.

Tester: naše laboratoř jako první v Evropě pro Vás touto metodou testuje každou jednotlivou sazenici ve třídě "Genetic".

Doporučení: vhodné pro každého pěstitele, který chce mít jistotu, že do půdy bude sázet pouze kvalitní sazenice, u kterých test prokázal navázání spolupráce mezi kořeny sazenice a lanýžovým podhoubím a je tak vysoká šance, že po vysazení sazenice bude pokračovat rozrůstání lanýžového mycelia.

Sazenice Genetic test jsou ve spojení s naším půdním testem nejlepší volbou pro zakládání profesionálních lanýžáren, kde je zásadní maximální zvýšení pravděpodobnosti úspěchu.