Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy provedl jedinečný laboratorní test půdy v "Lanýžárně za Prahou"

21.04.2022
autor: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
autor: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

V souvislosti s probíhající úpravou legislativy pro zařazení lanýžů mezi oficiální zemědělské plodiny České republiky, která má začít platit již na začátku roku 2023, objednalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí u výše zmíněného výzkumného ústavu nezávislé posouzení vlivu lanýžové kultury na kvalitu půdy.

Český lanýž dal pro tento záměr k dispozici své zkušební plochy "Lanýžárny za Prahou". První výsadba lanýžových sazenic zde proběhla na podzim 2018. Kultury za sebou mají již třetí rok existence. Jedná se tak pravděpodobně o nejstarší a nejrozsáhlejší novodobé plochy lanýžových kultur u nás, kde vliv kultury lanýže burgundského na kvalitu půdy by měl být již zcela zjevný.  Odběr vzorků proběhl v říjnu 2021.

S laskavým svolením Ministerstva zemědělství můžeme poskytnout veřejnosti výsledek tohoto testu.

V souladu se zkušeností zemědělců v zahraničí se tak i v ČR  laboratorně prokázalo, že " .... lze konstatovat, že dosavadní výsledky nepoukazují na to, že by lanýžová kultura měla negativní vliv na sledované půdní parametry", přičemž ".... jediný parametr, který se výrazně lišil mezi plochami s výskytem lanýžů a bez nich je hodnota půdní reakce. Půdy s lanýži měly neutrální pH a jsou z agronomického hlediska hodnotnější. Tento výsledek však není způsoben působením lanýžů, nýbrž vápněním části pozemku, které bylo potřebné pro optimální růst lanýžů".

 Všechny majitele lanýžáren, kteří nemají na pozemku přirozený dostatek vápence a musí ho do půdy dodat, je výbornou zprávou, že na plochách na které jsme již v roce 2017 dodatečně navezli vápenec a pro lanýže upravili pH půdy z kyselé na mírně zásaditou, čtyři roky poté pH stále perfektně drží. 

 Pro orientaci uvádíme jeden příklad z testu za všechny. Plocha lanýžárny má po čtyřech letech stále pH 7,18 a přibližně 5 m vedle na neošetřené ploše je "přirozené" pH 5,77. To je naprosto skvělý výsledek. 

Ačkoli si sami pH na plochách soustavně testujeme a není to tedy pro nás překvapení, výborné je, že je tento výsledek zaznamenám státní institucí. Revolučností tohoto výsledku je, že  je z něj státu i nám pěstitelům zřejmé, že i méně vhodné půdy pro pěstování lanýže burgundského se dají velmi úspěšně upravovat na půdy pro lanýže hodnotné.

Překvapivé je, že úprava půdy navážkou vápence je i cenově velmi přijatelná. Prosím dávejte pozor na možnou záměnu pojmu navážky vápence, za pojem vápnění!! Zemědělci totiž přistoupili na neskutečné ceny, které jsou ochotni za vápnění svých pozemků dávat. 

Pro lanýže doporučujeme nakupovat vápenec přímo v českých vápencových lomech. Je velmi kvalitní a cena bez prostředníků je až násobně nižší!!

Samozřejmě, půda s přirozeným výskytem vápence je ideální, nicméně když porovnáte rozdíl cen půdy v oblastech s přirozeným výskytem vápence a nákupu půdy bez vápence s připočtením jeho dodatečné navážky zjistíte, že i při koupi jen jednoho hektaru půdy bez vápence a jeho následného navezení, může často v celkovém součtu ušetřit až stovky tisíc korun a to už rozhodně stojí za zvážení.

Při koupi půdy pro pěstování lanýžů je  mimo obsahu vápníku potřebné zohledňovat ještě další parametry, například jeho umístění atd., o čemž pojednáváme v jiném článku na našem blogu.

V současné době pro sebe a pro naše klienty sháníme již více než 150ha půdy pro založení lanýžových kultur. V případě, že by jste o pozemcích této velikosti věděli, nebo se naopak k nám chtěli se svou poptávkou po půdě pro lanýže přidat, napište nám prosím.