Vydělá hektar lanýžárny       1 000 000 Kč za rok ? 

11.01.2021

 část I. 

Opakovaně se na nás obracíte s dotazy, jaký je předpoklad výnosnosti pěstování lanýžů. Stejnou otázku jsme si kladli před několika lety i my, před naším definitivním rozhodnutím investovat do výzkumu a pěstování lanýžů v ČR. Získat hodnověrné informace o skutečných výnosech lanýžáren je však úkol velmi nesnadný. Podělíme se s Vámi o výsledky našeho více než dvouletého pátrání a dotazování. Zdůrazňujeme, že se jedná o informace, které jsme získali zprostředkovaně, používáme je pro svou vlastní potřebu a ponecháváme pouze na Vás posouzení jejich správnosti i závěrů, které jsme z nich pro sebe udělali.


Z mnoha zdrojů se můžete dozvědět, že lanýž je nejziskovější zemědělská plodina světa, ale co to znamená v konkrétní částce je velmi zřídka uvedeno.

Lze samozřejmě poměrně snadno zjistit, že cena burgundského lanýže ( T. aestivum f. uncinatum ), který je vhodný pro pěstování v ČR, může dosahovat v přepočtu až 20 000 Kč za kilogram. Při výjimečně dobré sezóně s velkou úrodou je to okolo 13 000 Kč. Na vysvětlenou, čím méně se urodí lanýžů v daném roce, tím více vyšplhá jejich cena. Pro naše další výpočty používáme průměrovanou částku 15 000Kč.

Kde však zjistit kolik kilogramů se v lanýžárně urodí?

Když se zeptáte pěstitele lanýžů přímo ve Francii, kolik se mu urodilo, dostanete většinou vyhýbavou odpověď. Důvod je pravděpodobně ryze praktický. Když se pěstitel nebude chlubit úrodou, nebude z ní platit ani daně. Daň pak zaplatí až velkoobchodník nebo zpracovatel ze svých prodejů.

Na lanýžových trzích ve Francii totiž neznají vymoženosti, které máme v ČR ve formě registračních pokladen EET. Na trzích většinou nedostanete ani účtenku obyčejnou. Dokonce ani na velkoobchodní části trhů si nevybavujeme, že bychom někdy viděli účtenku. Maximálně kartičky, na které nákupčí píše prodejcům individuální nabídky na odkup jejich lanýžů. Pak často následuje výjev, kdy prodejce kartičku opatrně odkrývá, jak kartu v pokeru tak, aby okolní prodejci nabídnutou částku neviděli a následuje spokojený úsměv a předání lanýžů, nebo grimasa znechucení s poznámkou o zhoršujícím se duševním zdraví nákupčího :-).

Podělíme se teď s vámi o údaje burgundského lanýže ( T. aestivum f. uncinatum ), které jsme shromažďovali po dobu více jak dvou let. Níže uvedená čísla jsou průměrem ze všech údajů, které jsme nakonec zjistili od pěstitelů, nebo jsou zmíněna na internetu.

Na výnosnosti lanýžárny se podílí mnoho vlivů. Zjednodušeně se však dá výnosnost lanýžárny velmi zhruba rozdělit dle toho, zda má k dispozici závlahový systém či nikoli.

U lanýžáren starého typu, tedy bez závlahového systému, se výnosnost v podstatě nedá smysluplně stanovit. Záleží zda v teplých měsících, důležitých pro vývoj lanýže, tedy v červnu až září, prší či nikoli. Dle toho úroda prý značně kolísá mezi úrodou pouze v jednotkách kilogramů na 1 ha po velmi suchém létě, až okolo 100 kg/ 1 ha při vlhkém období, (1ha = 10 000 m2).

U lanýžáren nového typu, tedy se zálivkou, kdy je pro vývoj lanýže zajištěna optimální vlhkost, se výnos prý pohybuje v průměru mezi 100 kg - 140 kg/ 1 ha.

100 kg - 140 kg by znamenalo opravdu velmi zajímavý finanční zisk. Proto jsme si z opatrnosti chtěli tato čísla ověřit ještě u nějaké autority, která má informace z praxe a potvrdí nám, nebo vyvrátí, že takovýchto výnosů lze skutečně v praxi dosáhnout.

Podařilo se nám k výnosnosti lanýžáren získat vyjádření přímo od Gérarda Chevaliera, vědce Francouzského národního institutu pro zemědělství, výživu a životní prostředí (INRA).

Pokračování v příštím článku.