Úspěch : lanýže jako zemědělská plodina ČR

29.08.2021

Pro zájemce o velkoplošné pěstování lanýžů, kteří by chtěli využít dotačních titulů, je skvělou zprávou, že se připravuje nová legislativa. V této legislativě budou lanýže uzákoněny jako zemědělská plodina.

Česká legislativa s pěstováním lanýžů ve velkoplošných lanýžárnách z pochopitelných důvodů v minulosti nepočítala. To jsme se od roku 2017 snažili změnit a zahájili jsme vyjednávání se státními úřady o změnách.

V roce 2018 jsme založili Český lanýž Asociace z.s., která vyjednávání na úřadech převzala. Cílem asociace mimo jiné je, vyjednat pro naše pěstitele úpravu legislativy tak, aby došlo ke srovnání podmínek našich pěstitelů se standardem, který mají pěstitelé v jiných členských zemích EU a to včetně dotačních titulů.

V srpnu 2021 došlo k zásadnímu posunu. Na meziresortním jednání Ministerstva zemědělství, kterého se účastnil i Státní zemědělský intervenční fond, dále Ministerstvo životního prostředí a zástupce naší asociace, došlo k všeobecné shodě na podniknutí potřebných kroků k zařazení lanýžů mezi legitimní zemědělské plodiny.

Konkrétně je třeba upravit zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, kde novela zákona je již v přípravné fázi.

Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nařízení vlády 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. 

I přes obsažnost změn se účastníci jednání shodli, že je reálná platnost uvedených změn již na začátku roku 2023.

Ačkoli ještě vše není zdaleka podepsáno věříme, že tato zpráva udělá velkou radost především všem zájemcům o velkoplošné pěstování lanýžů, kteří by v budoucnu chtěli čerpat dotace.

Za velmi vstřícný krok považujeme prohlášení, že bude snaha připravit legislativu tak, aby se vztahovala i na v současnosti zakládané lanýžárny.

Naše velké poděkování patří paní poslankyni Margitě Balaštíkové, která naší asociaci s vyjednáváním velmi pomáhá. 

Poděkovat bychom chtěli rovněž Ministerstvu zemědělství, především Ing. Jitce Götzové, která se velmi vstřícně snažila najít všeobecně přijatelné řešení.