Lanýže jako zemědělská plodina ČR - již od začátku roku 2023?!

30.07.2022

V tomto článku přinášíme aktuální informace k tomuto tématu.  Jak jsme na našem blogu informovali, naší Asociaci Českého lanýže se loni podařilo učinit zásadní pokrok ve vyjednávání změny legislativy České republiky, ve smyslu zařazení lanýžů mezi oficiální zemědělské plodiny.

Tím se nám podařilo otevřít pro všechny tuzemské pěstitele cestu k tomu nejen pěstovat lanýže oficiálně, ale i cestu k tomu, získávat v budoucnu podporu, jaké se dostává pěstitelům v tradičních lanýžářských zemích EU.

Jak jsme informovali, v srpnu 2021 bylo na společném jednání Ministerstva zemědělství, Státního intervenčního fondu a Ministerstva životního prostředí schváleno, že budou podniknuty potřebné kroky k tomu, aby se lanýže od začátku roku 2023 staly zemědělskou plodinou.

Na Ministerstvu zemědělství byla koordinací a realizací těchto kroků pověřena ředitelka odboru Ing. Jitka Götzová. Té musíme za všechny pěstitele lanýžů v ČR touto formou velmi poděkovat, protože se uvedeného zhostila bravurně a práce na úpravě legislativy probíhají úspěšně dle uvedené domluvy.

Nejaktuálnější zprávy máme ze schůzky s náměstkem ministra zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem,Ph.D., z 28. 7. 2022, kde nám potvrdil, že za MZe je většina potřebného již připravena.

Co pěstitele rovněž potěší je, že pan náměstek se pravděpodobně stane velkým sympatizantem pěstování lanýžů. Velmi ho oslovily technologie pěstování lanýžů, které za použití nejmodernějších vědeckých postupů vyvinul Český lanýž. Dle dostupných informací totiž tak v současné době Česká republika, jako jediná na světě, drží unikát v inovacích, v podobě:

- genetického testování lanýžových sazenic,

- půdního testu na zjištění škodlivých látek pro lanýže a

- mikrobiologický preparát pro podporu sazenic po výsadbě.

Pana náměstka rovněž velmi zaujal náš celonárodní projekt, kdy všichni naši klienti s laboratoří Českého lanýže mohou spolupracovat na dalším výzkumu pěstování lanýžů v ČR, prostřednictvím "rodných čísel" sazenic.

Co bude pěstitele zajímat asi nejvíce, že pan náměstek přislíbil, že prozkoumá mimo dotace na plochu, (na tuto dotaci pěstitelé získají nárok ihned po začátku platnosti nové legislativy) i další možnosti dotační podpory pěstitelů lanýžů v ČR.

Obdobné podpory se začíná dostávat lanýžům jako zemědělské plodině ČR i na ostatních institucích. Z vědeckých studií je totiž zřejmé, že pěstování lanýžů má v ČR pravděpodobně velkou budoucnost. Jako jedné z mála současných zemědělských plodin ČR, jí totiž mohou postupující klimatické změny dokonce ještě prospívat. 

Věříme, že uvedené informace potěšily všechny pěstitele lanýžů v ČR a přejeme hezké léto :-).