Vydělá hektar lanýžárny       1 000 000 Kč za rok ?      část II. 

23.01.2021

 V první části článku jsme se podělili o údaje k průměrnému výnosu lanýžárny burgundského lanýže (T. aestivum f. uncinatum), které jsme shromažďovali po dobu více než dvou let. Získávali jsme je postupně od pěstitelů i na internetu. U lanýžáren nového typu, tedy se závlahou, se výnos podle těchto údajů pohybuje v průměru mezi 100 kg - 140 kg na jeden hektar (1 ha=10 000m2) za rok. To by znamenalo opravdu velmi značný finanční zisk. Proto jsme z opatrnosti chtěli tato čísla ověřit ještě u nějaké autority, která má informace z praxe. Podařilo se nám k výnosnosti lanýžáren získat vyjádření přímo od Gérarda Chevaliera, uznávaného vědce Francouzského národního institutu pro zemědělství, výživu a životní prostředí (INRA).


Pan Gérard Chevalier je ve Francii (a vlastně v celé Evropě) velmi významnou osobností v oblasti pěstování lanýžů, především lanýže burgundského. Tento vědec, nyní již v důchodu, je autorem mnoha vědeckých pojednání, zejména o lanýžích. Rovněž je spoluautorem dvou knih věnovaných pěstování lanýžů. Kniha La truffe de Burgugne je velmi oceňována právě u pěstitelů burgundského lanýže. Pro naší otázku je to tedy ta nejvyšší autorita.

Požádali jsme ho, zda by nám na základě svých rozsáhlých zkušeností mohl sdělit hrubý odhad výnosů lanýže burgundského na 1 ha.

Z jeho odpovědi:

"Co se týče výnosu, ve Francii jsme 10 let po výsadbě získali pro T. uncinatum v nejlepší lanýžárně 400 kg z 1 ha, ale je to výjimečné. 100 - 150 kg je obvyklejších" .

400 kg lanýžů z 1 ha za rok je naprosto fenomenální úspěch, nicméně pravděpodobně jde o úspěch spíše náhodný. Pro výpočet ekonomiky naší lanýžárny jsme proto z opatrnosti toto číslo nijak nezohledňovali. Jeho význam je ale v tom, že až se jednou podaří dokonale pochopit potřeby lanýže, může se produkce lanýžáren v budoucnu dostat až na takto vysokou úroveň.

V současnosti je pro nás velmi důležité, že G. Chevalier nám potvrdil výsledky našeho předcházejícího průzkumu výnosů lanýžárny ve výši 100 kg - 140 kg, které se prakticky přesně shodují s jeho zkušeností. Tyto výnosy jsme ještě zprůměrovali a pro naše výpočty ekonomiky používáme odhad ročního výnosu lanýžárny ve výši 120 kg na 1 ha se závlahovým systémem.

Podle obdržených informací vychází tedy roční výnos z 1 ha (10 000 m2) takto:

120 kg x 15 000 Kč = 1 800 000 Kč

kde 120 kg je pravděpodobný průměrný výnos na 1 ha zavlažované lanýžárny a 15 000 Kč je uvažovaná pravděpodobná maloobchodní cena 1 kg lanýže burgundského.

Od částky 1 800 000 Kč je však ještě třeba odečíst náklady.

Skutečné náklady na údržbu a provoz lanýžárny a na lov lanýžů (sklizeň), vodné atd., budou velmi záležet na tom, kolik prací majitel lanýžárny zvládne svépomocí. Náklady pak mohou být velmi nízké. Z opatrnosti pro tento výpočet počítáme raději s částí služeb dodanou od externistů, odhadem 50 000 Kč na 1 ha za sezónu.

Z uvedeného tedy vychází, že průměrný zisk z 1 ha (10 000 m2) lanýžárny je 1 750 000 Kč.

Jedná se tedy skutečně o jednu z nejvýnosnějších zemědělských plodin světa?

V příštím článku se pro představu pokusíme porovnat pěstování lanýžů s pěstováním konvenčních zemědělských plodin.