Do lanýžů investují zahrádkáři, podnikatelé, ale i rytířské řády.

20.03.2021
Erb "Rytířského řádu lanýže a vína z Alby"
Erb "Rytířského řádu lanýže a vína z Alby"
Zámek Grinzane Cavour, místo konání dobročinných aukcí lanýžů
Zámek Grinzane Cavour, místo konání dobročinných aukcí lanýžů

Na začátku avizované série našich článků, o pohledu investora na pěstování lanýžů, se zaměříme na náš průzkum, který jsme si dělali před několika lety. Chtěli jsme se dozvědět, kdo v současné době v Evropě do lanýžů investuje.

Naším cílem tehdy bylo zjistit nejčastější pohnutky, které vedou v Evropě k investování do lanýžů a ujasnit si tak své vlastní očekávání a případně získat i inspiraci. Možná níže uvedených pár řádků pomůže stejně i Vám. S překvapením jsme totiž zjistili, že okruh investorů je velmi široký a na investování do lanýžů se lze podívat v mnoha nečekaných rovinách.

 • Začněme nejmenšími investory, tedy například rovinou člověka, který si chce pěstováním na malé ploše jen přilepšit ke svému příjmu ze zaměstnání.
 • Pokračujme pohledem člověka, který si kolem svých čtyřiceti nebo padesáti let založí lanýžárnu a tímto způsobem si chce zvýšit šanci, že se bude mít v důchodu dobře.
 • Rovněž častá je i rovina rodiče či prarodiče, kteří na svém pozemku chtějí tímto způsobem vytvořit investici pro své děti. Často to uvádí jako snahu vytvořit "rodinné stříbro, které převezmou děti. Snahu něco po sobě pro děti zanechat. Vytvořit investici, na kterou se téměř nevztahují krize, krachy burz atd..
 • Zajímavá je také rovina člověka, který rád zkoumá přírodu a učí se novým věcem. Navíc jsou to věci, které ho mohou potencionálně i velmi dobře živit. Výzkum lanýžů je velmi inspirativní záležitost, přes kterou má člověk příležitost pochopit i velké množství ostatních vztahů v přírodě.
 • Velmi důležitá je také rovina investice do změny životního stylu. To umí lanýže jedinečně. Řada lidí je již přehlcená nekonečnými jednáními a handrkováním se šéfy, či zaměstnanci. Vize vytvoření poklidné lanýžárny, kde se skleničkou dobrého vína vychutnává jídlo s mimořádnou chutí vlastních lanýžů, je pro řadu lidí velmi přitažlivá. Rovněž možnost, že se lanýžárna povede a bude plodit, dává reálnou naději, že stresující zaměstnání či podnikání bude moci opustit.
 • Pokračujme rovinou labužníka či zahrádkáře, který si pro sebe a své přátele pěstuje vlastní lanýže. Slavnost spojená s lovem lanýžů a následné občerstvení připravené z čerstvých lanýžů je často vyzdvihována jako skvělá společenská událost a úžasný zážitek. Ale i třeba prosté pozvání přátel na večeři připravené z vlastních lanýžů, je fantastické a zaručeně se o tom bude dlouho mluvit.
 • Pokračujme rovinou zemědělce, kterému lanýžárna umožní rozložit riziko a zvýšit výnos z hospodaření. Jeden hektar úspěšné lanýžárny má potenciál vytvořit zisk jako pěstování řepky na 125 ha, viz článek " Pěstovat 125 let řepku, nebo 1 rok lanýže". Úspěšná sezóna na 1 ha lanýžárny, tak může teoreticky vyvážit nízkou úrodu i na několika set hektarech konvenčních plodin.
 • Nelze zapomenout ani na rovinu ekologicky smýšlejících zemědělců a zahrádkářů, kteří si cení mimo výnosu i to, že lanýže se pěstují bez jakékoli chemie a jedovatých postřiků. To ještě umocňuje fakt, že na pěstování lanýžů lze využít i méně bonitní půdu, do které by se jinak při pěstování konvenčních plodin muselo dodávat zvýšené množství hnojiv. Pěstování lanýžů jednoznačně podporuje i biodiverzitu krajiny, krajinotvorbu, zadržování vody v krajině a má mnoho dalších pozitivních efektů v oblasti ekologie. Rovněž například pracnost pěstování, v porovnání s ekologickým pěstováním např. zeleniny, nebo bylin je podstatně nižší.
 • Velmi početná skupina investorů jsou vinaři. Pěstování lanýžů má k vínu velmi blízko. Kromě zmiňovaného rozložení rizika, v tomto případě mezi úrodu vína a úrodu lanýžů, je pro vinaře pěstování lanýžů výborná možnost, jak přitáhnout do svých vinařství a penzionů další klienty. Zejména ve Francii i Itálii jsou v tom vinaři mistři. Ale pozadu nezůstávají ani farmáři, majitelé ekofarem, penzionů a restaurací atd. Podle slov majitele úspěšné lanýžové farmy, je pozvánka na lov lanýžů pro klienty zážitek. Když jim následně z čerstvých lanýžů, jež si klienti mohou v rámci lovu sami vydobýt ze země, ještě přichystají lanýžové speciality, jsou klienti nadšeni. To je ještě násobně umocněno exkluzivní chutí lanýžů, která se nezapomíná a klienti se tak za těmito zážitky rádi vracejí zpět.
 • Atraktivnost lanýžů pro turistiku si uvědomují i státy a akce týkající se propagace pěstitelů lanýžů podporují. Především ve Francii a Itálii pořádají přímo obce a města lanýžové akce pro turisty domácí i zahraniční. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že tyto akce jsou v pozitivním smyslu opravdu návykové a i my neváháme a i přes vzdálenost 1500 km, na ně opakovaně dojíždíme.
 • Jmenované státy také podporují pěstitele lanýžů z důvodu oživení venkova. Po druhé světové válce začal trend, kdy mládí lidé opouštějí venkov a stěhují se do měst za vyšším výdělkem. Podporou investic do lanýžárenství, které je spojené s možností nadstandardních výdělků, se tak stát snaží část mladých opět vrátit zpět na venkov.
 • Lanýže jsou také předmětem investice pro zvýšení společenské prestiže. Pro nás Středoevropany je to velmi nezvyklé, ale ve Francii i Itálii je považováno za samozřejmé, že se kolem lanýžů pohybuje mimo vlivných lidí i několik rytířských řádů.
 • Lanýže jsou i oblíbeným prostředkem investování do dobročinnosti. V Itálii se přímo v sídle "Řádu rytířů lanýže a vína z Alby", na zámku Grinzane Cavour, koná každoročně dobročinná aukce, na které se draží lanýž bílý, T. magnatum . Výnos se následně daruje nemocnicím, dětským domovům atd.. Účast na této akci je prestižní záležitost a její konání je dotaženo do dokonalosti. Možná jste opakovaně zaznamenali skandální novinové články, že lanýže již překračují cenu zlata. Ve skutečnosti se v těchto případech jedná o formu dobročinného daru, kdy se právě na této aukci draží lanýže za neskutečné částky. Nový rekord byl dosažen na aukci v roce 2020, kde hongkongský podnikatel vydražil 900g vážící lanýž bílý, údajně za 100 000 euro, tedy přibližně za neuvěřitelných 2 600 000Kč. Uvádí se, že historicky tak již bylo na této aukci vybráno na dobročinnost v přepočtu přes 140 milionů korun.
 • Pokračujme však i pohledem jednotlivce, který chce investovat část svých volných prostředků a hledá něco jiného než jen akcie, dluhopisy atd.. Možná je lepší investovat část svých prostředků do své lanýžárny, než investovat vše jen do akcií společností někde v Číně, USA, nebo Jižní Americe, v kterých nikdy nebyl a nemůže ani nijak ovlivnit činnost těchto společností stejně, tak jako nemůže nijak ovlivnit fungování akciových trhů, hospodářské krize apod..
 • A končeme rovinou investorské skupiny, která touto formou například chce vylepšit ziskovost nakoupených pozemků či investorského půdního fondu.

Zhruba takto lze charakterizovat hlavní skupiny investující do pěstování lanýžů.

Všechny uvedené roviny mají své odůvodnění a je evidentní, že kromě sledování možnosti finančního zisku, přináší i mnoho dalších hodnot od poznání přírody, ekologie, uspokojení labužníků, až po společenskou prestiž atd..

Je zajímavé, jak obrovský náboj jsou schopny lanýže jednotlivým pohnutkám dávat. Zkusme si jen na okamžik představit, že výše popsané skupiny investorů by svých cílů chtěly dosáhnout třeba pěstováním mrkve nebo řepky.

Rytířský řád červené mrkve a žluté řepky by byl poněkud komický. Otázkou je, kolik vlivných lidí by oslovila dobročinná aukce, kde by se dražila mrkev. V novinách by pak stálo, dárce z Hongkongu v dobročinné aukci vydražil opravdu velkou mrkev za fantastickou cenu a mrkev tak přesáhla cenu zlata.

Nebo tisková zpráva, že na trh, kde se prodává mrkev, se opět jako každý rok, sjíždí lidé z celé Evropy,... by asi také nevyzněla.

Mrkvi se tímto omlouvám, že jsem jí použil jako příklad, ale v uvedených souvislostech je evidentní, že by to bez lanýžů nefungovalo ani s čímkoli jiným.

Pro nás bylo velmi zajímavé, že jsme naše pohnutky k pěstování lanýžů našli hned v několika uvedených skupinách zároveň. Za nás bychom přidali ještě jednu unikátní vlastnost pěstování lanýžů. Uvádí se, že v současné době je světová produkce lanýžů zhruba na pouhých 30-ti % produkce, jaké se dosahovalo před 100 lety. Některé prameny uvádí, že je dokonce jen na 10-ti %. Po lanýžích je tak velká poptávka, že pěstitelé lanýžů si prakticky nekonkurují. Mohou tedy mezi sebou spolupracovat a udržovat velmi přátelské vztahy. To je u většiny jiných oborů těžko představitelné.

Stejně jako v minulém článku musíme i u dnes probíraného tématu konstatovat, že pěstování lanýžů nabízí mimořádné možnosti a má navíc potenciál spojovat lidi nejrůznějších zájmů a cílů.

V příštím článku se na investování do pěstování lanýžů podíváme pohledem individuálního investora. Tento velmi střízlivý pohled totiž umožní ve finanční rovině každému zhodnotit, zda je investování finančních prostředků do pěstování lanýžů vhodné právě pro něj. Pro názornost na to použijme asi nejvíce vypovídající pomůcku investora - investorský trojúhelník.