Chcete na jaře 2022 založit lanýžárnu?

26.01.2022
Socha věnovaná pěstitelům lanýžů, Francie
Socha věnovaná pěstitelům lanýžů, Francie

Ačkoli se zdá, že do jara je daleko, ve skutečnosti na první krok, nezbytný pro založení velké lanýžárny, zbývá již jen pouhých 5 dní. Ano, kdo chce využít půdní test před založením lanýžárny, je třeba, aby nám nejpozději do 31.1. odeslal vzorky půdy.

Je to neuvěřitelné, venku má začít sněžit, ale lanýžáři  již žijí přípravami na jaro😊. Naše laboratoř jede rovněž naplno. Tento měsíc zpracováváme rekordní množství půdních testů. Jak popisujeme v Průběh testu v laboratoři, test na odhalení přítomnosti případných škodlivých látek pro lanýže v půdě, trvá 65 dní.  Je tak potřeba počítat  s tím, že výsledky testů vzorků, které nám odešlete do 31.1., budou známé v polovině dubna.

Na další krok pro založení lanýžárny,  je již více času. Na základě četných žádostí připravujeme pro pěstitele lanýžů na březen pravděpodobně historicky 

PRVNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O PĚSTOVÁNÍ LANÝŽŮ V ČR. 

Zde se během jednoho odpoledne dozvíte základní informace, které jsou nutné k pěstování lanýžů a k přípravě lanýžárny. Podělíme se s Vámi i o zkušenosti z našich zkušebních ploch a o výsledky výzkumu naší laboratoře. Účast přislíbil i náš kolega doc. RNDr. Milan Gryndler CSc., jeden z předních vědců v oblasti lanýžů v Evropě. 

Podrobný program semináře a přihlášku, uveřejníme na našem blogu již začátkem února.

Posledním důležitým krokem, který doporučujeme, je co nejrychlejší objednání sazenic zde Prodej sazenic. Vánoční předprodej sazenic měl velký ohlas a značná část kapacity naší laboratoře pro genetické testování sazenic je již pro toto jaro rezervovaná. Je tedy velmi pravděpodobné, že jarní prodej sazenic budeme nuceni zastavit opět ještě před začátkem sezóny, stejně jako se tak stalo na podzim i minulé jaro. A to i přes to, že jsme chtěli požadavkům našich klientů vyjít vstříc a do naší laboratoře přibyly dvě nové kolegyně, které nám pomohly značně navýšit naší kapacitu.

Velkoplošné pěstitele jistě potěší, že na Ministerstvu zemědělství i na Ministerstvu životního prostředí pokračují úspěšně kroky ve věci úpravy legislativy pro schválení lanýžů jako oficiální zemědělské plodiny ČR. Rovněž tak již máme předběžné výsledky testů, které prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy na našich zkušebních plochách. V rámci legislativních změn, obě zmiňovaná ministerstva chtěla mít jistotu, že pěstování lanýžů neovlivňuje negativně půdu. Testy prý dopadly na výbornou. Upřímně řečeno, tento výsledek jsme očekávali. Lanýž burgundský má rád v půdě organiku. V zájmu pěstitele je tak lanýžárnu mulčovat, nechávat pod stromy opad listů atd., což přirozeně zvyšuje množství organiky v půdě. Je tak zřejmé, že pěstování lanýže burgundského nejenom, že půdu nepoškozuje, ale naopak za životnost lanýžárny 40 - 50 let, kvalitu půdy může značně zvýšit. Když k tomu přidáme další aspekty, že pěstování lanýžů je bez jakékoli chemie, lanýžárny omezují vodní a větrnou erozi půdy, zadržují vodu v krajině a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat, je evidentní, že pěstování lanýže burgundského je mimořádně prospěšné člověku i krajině.